Zanieczyszczenia w powietrzu

Udział samochodów w emisji zanieczyszczeń jest o wiele większy na obszarach o dużym natężeniu ruchu.
W Warszawie transport drogowy odpowiada za 40 proc. emisji pyłu PM10*, 20 procent pyłu PM2,5** oraz 15 proc. benzo(a)pirenu***.

Pył PM10 *

(od ang. particulate matter) jego cząsteczki mają średnicę 10 mikrometrów lub mniejszą (grubość ludzkiego włosa to 50–90 mikrometrów). Łatwo przenika do górnych dróg oddechowych i płuc. Powoduje kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie się reakcji alergicznych. Jeżeli na powierzchni cząsteczki pyłu znajdują się inne toksyczne substancje, ich wdychanie może się wiązać z poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Pył PM2,5 **

to pył, którego cząsteczki mają 2,5 mikrometra lub mniej. Większość z nich to sama chemia – drobiny piasku czy pyłki roślin nie mieszczą się już w tej kategorii. PM2,5 tworzą często substancje toksyczne – m.in. związki metali ciężkich czy lotne związki organiczne. PM2,5 jest bardziej niebezpieczny dla zdrowia niż PM10 – mniejsze cząsteczki trafiają aż do pęcherzyków płucnych, a stamtąd mogą przenikać do krwi.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) ***

to substancje powstające w wyniku niecałkowitego spalania związków organicznych, np. drewna, śmieci czy paliw samochodowych, a także tworzyw sztucznych. Jeden z nich to benzo(a)piren, który jest kumulowany w organizmie i ma właściwości rakotwórcze.

Elektrotaxi Sp. z o.o.
ul. Chodakowska 24 lok. 11
03-826 Warszawa
Polska

NIP: 5252670197